Pri uplatňovaní našich základných princípov pokračujeme vo svojich aktivitách budovania dobrého obchodného mena značky KNK NAKO a upevňovania pozície na trhu.

  • lojálny a férový prístup v obchodno-partnerských vzťahoch založený na vzájomnej dôvere a rešpekte
  • zodpovedný a dôsledný prístup pri výrobe s ohľadom na ekonomickú a ekologickú stránku rozvoj
  • modernizácia procesov s ohľadom na udržanie tradície slovenskej výroby

Strategické obchodné vzťahy sa rozrástli do okolitých štátov i do mnohých ďalších krajín EÚ, pričom spolupráca v oblasti kovovýroby je rozvinutá nielen v oblasti exportu našich výrobkov, ale aj pri dovoze materiálov na výrobu našich produktov.

Sme silným a najmä lojálnym partnerom s dlhoročnou tradíciou výroby a so stabilným postavením na trhu. Našou stratégiou v oblasti obchodno-partnerských vzťahov je vytváranie dlhodobých a pevných vzťahov spolupráce, ktorá bude prinášať prospech pre oboch partnerov, tzv. stratégia dvojitého víťaza. Len takáto kooperácia s orientáciou na potreby zákazníka a uspokojenie jeho potrieb umožní spoločný rast a prosperitu partnerských spoločností.

Naši partneri