Myslíme ekologicky

Od januára 2018 odmasťujeme na novom ekologickom odmasťovacom systéme ADS 300.

Pôvodný odmasťovací systém ADS 200 používaný od novembra minulého roka nahradí od januára väčšia a výkonnejšia verzia tohto systému. Jedná sa o automatický odmasťovací systém s uzavretým cyklom, ktorý využíva biologicky odbúrateľné odmasťovadlá na vodnej báze. Prípravky neobsahujú žiadne prchavé organické látky a spĺňajú normu CE.

Technológia pracuje na princípe ostrekovania čistených súčiastok zohriatym cirkulujúcim odmasťovadlom prostredníctvom 3-dimenzionálneho systému.

Naše výrobky v stavebníctve

Od leta 2017 sme nadviazali spoluprácu so stavebnou firmou ROCK-Build.

Naše obchodno-partnerské vzťahy rozširujeme aj do iných odvetví. Predmetom dodávok sú rôzne veľkorozmerné kotevné platne, nosníky, UPN a IPE dielce. Tešíme sa novej spolupráci!

Rozšírili sme naše technologické možnosti

Spustili sme výrobu na novom CNC ohraňovacom lise TRUMPF TrumaBend C66.

Hydraulický ohraňovací lis TRUMPF TrumaBend patrí medzi celosvetovo uznávané technologické zariadenia na ohýbanie. Vďaka nemu môžeme presne a efektívne vyrábať jednoduché až zložité dielce rôznych veľkostí.