Naše výrobky v stavebníctve

Od leta 2017 sme nadviazali spoluprácu so stavebnou firmou ROCK-Build.

Naše obchodno-partnerské vzťahy rozširujeme aj do iných odvetví. Predmetom dodávok sú rôzne veľkorozmerné kotevné platne, nosníky, UPN a IPE dielce. Tešíme sa novej spolupráci!