Myslíme ekologicky

Od januára 2018 odmasťujeme na novom ekologickom odmasťovacom systéme ADS 300.

Pôvodný odmasťovací systém ADS 200 používaný od novembra minulého roka nahradí od januára väčšia a výkonnejšia verzia tohto systému. Jedná sa o automatický odmasťovací systém s uzavretým cyklom, ktorý využíva biologicky odbúrateľné odmasťovadlá na vodnej báze. Prípravky neobsahujú žiadne prchavé organické látky a spĺňajú normu CE.

Technológia pracuje na princípe ostrekovania čistených súčiastok zohriatym cirkulujúcim odmasťovadlom prostredníctvom 3-dimenzionálneho systému.